Lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp với giải pháp blockchain

Công nghệ blockchain phát triển, khởi nguồn với lĩnh vực đồng tiền ảo, phát triển mở rộng cho nhiều lĩnh vực đời sống. Giải pháp blockchain với doanh nghiệp là công cụ đắc lực, hỗ trợ quản lý dữ liệu, quản lý khách hàng tối ưu nhất.

Công nghệ blockchain với nhiều ưu điểm, lợi thế cho quản lý dữ liệu doanh nghiệp. Công ty phần mềm phát triển ứng dụng quản lý dựa trên nền tảng blockchain phục vụ kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp. Lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp với giải pháp blockchain như thế nào? Lợi thế của giải pháp blockchain mang lại cho doanh nghiệp là gì?

Phương pháp lưu trữ của blockchain hoạt động như thế nào?

Phương thức lưu trữ truyền thống tốn thời gian, quản lý khó khăn, không minh bạch… ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Blockchain là giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp, tổ chức lưu trữ thông tin hiệu quả, khắc phục hạn chế của phương pháp lưu trữ cũ.

Blockchain với các chuỗi khối lưu trữ thông tin, bằng thuật toán mã hóa riêng. Nhiều khối liên kết với nhau tạo thành chuỗi, không thể phá vỡ. Thông tin sẽ được ghi vào các khối, dưới dạng mã hóa, với thuật toán riêng. Các dữ liệu được lưu trữ với mốc thời gian gắn liền tạo nên tính minh bạch của hệ thống. 

Dữ liệu được ghi nhận và tạo khối cho hệ thống nhờ cơ chế đồng thuận. Bản sao chuỗi blockchain sẽ được gửi đến toàn bộ các nút của hệ thống và không thể thay đổi nội dung.

Lợi thế khi ứng dụng giải pháp blockchain cho doanh nghiệp

Ứng dụng công nghệ blockchain trong quản lý và lưu trữ dữ liệu mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp:

  • Hệ thống quản lý thông tin minh bạch, với mốc thời gian cụ thể, không bị thay đổi, làm giả. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều rõ ràng, công khai. Giải pháp tạo lòng tin với khách hàng, tránh phá vỡ hợp đồng.
  • Hệ thống lưu trữ dữ liệu giúp thông tin được bảo mật khỏi cuộc tấn công mạng của hacker. Nhờ tính bảo mật cao, không thể thay đổi. Chỉ những người trong hệ thống quản lý mới có khả năng truy vấn thông tin, sử dụng giữ liệu.
  • Giải pháp blockchain mang lại giải pháp quản lý dữ liệu cục bộ, toàn bộ các ban ngành, phòng chức năng được phân chia nhiệm vụ với dữ liệu chung, riêng tùy chỉnh. Thông tin được cung cấp nhanh đến các phòng ban, nâng cao hiệu quả công việc.
  • Giải pháp blockchain có khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu nhanh chóng, toàn vẹn. Bảo vệ dữ liệu an toàn khỏi sự cố hệ thống dẫn đến mất dữ liệu nguồn, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
  • Giải pháp quản lý dữ liệu bằng công nghệ blockchain tiêt kiệm chi phí cho doanh nghiệp so với hình thức truyền thống. Mặc dù công nghệ blockchain có trả phí, nhưng mức chi phí so với quản lý truyền thống là không đáng kể.

Công nghệ blockchain có những lợi thế về: lưu trữ thông tin an toàn, bảo mật tuyệt đối, tính minh bạch… cho phép doanh nghiệp quản lý và sử dụng dữ liệu hiệu quả. Dựa trên nền tảng blockchain, doanh nghiệp có thể huy động vốn thông qua hệ thống ICO, IPO… với nhiều nguồn, tài nguyên lớn từ thị trường crypto. Doanh nghiệp quan tâm đế giải pháp blockchain quản lý dữ liệu, huy động vốn, giao dịch tiền ảo… liên hệ với Pi solution để được hỗ trợ giải pháp toàn diện, hiệu quả với chi phí tối ưu.